Coaching

Persoonlijke Groei

Training is nuttig en wenselijk om het kennisniveau van medewerkers te verhogen.

Om er voor te zorgen dat dit in de praktijk ook tot uitvoering wordt gebracht, en te meten of dit tot verbetering van de resultaten leidt, is coaching vaak noodzakelijk.

Juiste coaching zorgt voor een betere motivatie, persoonlijke groei, toename in ervaring en competenties.

Coachen volgens het GROW model.

GROW is een acroniem voor Goals, Reality, Options en Will. Het GROW is een coach model met vier te nemen stappen wat door JaCoach als uitgangspunt gebruikt wordt.

De 4 stappen methode brengt structuur in het coaching traject. De kracht is dat het leidt tot een duidelijk eindresultaat, waarbij de gecoachte de belangrijkste bijdrage levert.

Het GROW model is ervarend leren: reflectie, inzicht, kiezen en doen. De gecoachte is actief in het verhelderen van het probleem, komt met idee├źn en oplossingen en is zelf verantwoordelijk voor het gewenste resultaat. Accountability nemen is hierbij belangrijk.

In vervolg sessies bekijken coach en gecoachte of de afspraken geleid hebben tot het gewenste resultaat.

Om dit resultaat te kunnen meten zullen vooraf dus doelstellingen gedefinieerd moeten worden op basis van het SMART principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden).

Ge├»nteresseerd in het Coaching programma van JaCoach, als dan niet in aanvulling op een trainingsprogramma? Neem dan CONTACT op voor het starten van een coaching traject. 

Het coachen kan zowel in het Nederlands als in het Engels verzorgd worden.